Foto

Ogółem budżet na 2019 r. wynosi-  1 361 085,52

Wynagrodzenie osobowe pracowników-  1 037 113,86

Pochodne do płac-  195 026,26

Odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych- 61 400,37

Pomoc zdrowotna- 1 550,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne- 65 994,76

Ogółem budżet na 2018r. wynosi- 1 457 700

Wynagrodzenie osobowe pracowników- 903 600

Pochodne do płac- 211 600

Odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych- 57 000

Pomoc zdrowotna- 1 380

Dodatkowe wynagrodzenia roczne- 80 300