Foto

BUDŻET

Ogółem budżet na rok 2021r wynosi –                           2 099 796

Wynagrodzenie osobowe pracowników –                      1 167 300

Pochodne do płac –                                                           252 100

Odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych –     56 800

Pomoc zdrowotna –                                                               1 700

Dodatkowe wynagrodzenie roczne –                                   96 300