W Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu zatrudnienie na nowe stanowisko urzędnicze odbywa się na podstawie naboru. Celem procedury jest zatrudnienie pracowników w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy. Zatrudnienie pracowników obsługi odbywa się za pominięciem tego procesu. W przedszkolu zatrudnionych jest jeden pracownik na stanowisku urzędniczym (intendent). Na stanowiska obsługi zatrudnionych jest 14 pracowników.

  • kucharz -1
  • pomoc kuchenna-2
  • pomoc nauczyciela-3
  • woźne -6
  • konserwator- 1
  • dozorca -1