Foto

W Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu zatrudnienie na nowe stanowisko urzędnicze odbywa się na podstawie naboru. Celem procedury jest zatrudnienie pracowników w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy. Zatrudnienie pracowników obsługi odbywa się za pominięciem tego procesu. Od 2019 r stanowisko intendenta zaliczane jest do stanowisk obsługi.  W związku z powyższym na  stanowiskach obsługi zatrudnionych jest  14 osób.

  • Intendent - 1
  • kucharz -1
  • pomoc kuchenna-2
  • pomoc nauczyciela- 2
  • woźne -6
  • konserwator- 1

dozorca -1