Foto

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia ,wychowania i opieki.

Rada Pedagogiczna ma kompetencje;

  • stanowiące
  • opiniodawcze
  • wnioskujące
  • w skład Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu wchodzą :
  • dyrektor przedszkola – jako przewodniczący- (1)
  • nauczyciele przedszkola – jako członkowie – (11) osób

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Rada Pedagogiczna ma kompetencje:

- stanowiące

- opiniodawcze

- wnioskujące.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

- Dyrektor przedszkola jako przewodniczący

- Nauczyciele przedszkola jako członkowie (9 osób).