Majątek ogółem:  752 .993,96

Grupa I budynki i lokale:    729.167,96

Grupa II obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 23.826,00