Foto

04.11.2016r- PSSE- wykonanie pomiarów na stanowiskach pracy

11.05.2017r – PSSE- kontrola bieżącego stanu sanitarnego

21.04.2017r – ZUS -  prawidłowość i rzetelność wykonywania obowiązków  w

                                      zakresie ubezpieczeń społecznych   

                                    

29.05.2017r -  PSSE – kontrola bieżącego stanu sanitarnego

25.04.2019 r – PSSE – kontrola bieżącego stanu sanitarnego

27.03.2019 r – Państwowa Inspekcja Pracy / prawna ochrona pracy,

                           techniczne bezpieczeństwo , legalność zatrudnienia