Foto

Uchwała nr 1/2021/2022

Rady Pedagogicznej

Przedszkola Publicznego Nr 37 „Elemelek” w Opolu

 z dnia 02.09.2021 r.

w sprawie: zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora przedszkola.

 

Uchwała nr 2/2021/2022

Rady Pedagogicznej

Przedszkola Publicznego Nr 37 „Elemelek” w Opolu

 z dnia 02.09.2021 r.

w sprawie: przyznanie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.

 

Uchwała nr 3/2021/2022

Rady Pedagogicznej

Przedszkola Publicznego Nr 37 „Elemelek” w Opolu

 z dnia 02.09.2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu na rok szkolny 2021/2022.

 

Uchwała nr 4/2021/2022

Rady Pedagogicznej

Przedszkola Publicznego Nr 37 „Elemelek” w Opolu

 z dnia 02.09.2021 r.

w sprawie: dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2021/2022

Uchwała nr 5/2021/2022

Rady Pedagogicznej

Przedszkola Publicznego Nr 37 „Elemelek” w Opolu

 z dnia 02.09.2021 r.

w sprawie: opinii przydziału prac stałych i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 

Uchwała nr 6/2021/2022

Rady Pedagogicznej

Przedszkola Publicznego Nr 37 „Elemelek” w Opolu

 z dnia 02.09.2021 r.

w sprawie: zaopiniowania Aneksu nr 1 do Regulaminu Dodatku Motywacyjnego Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek”  w Opolu.

Uchwała Nr 155/2020 r z dnia 10.02.2021 r, w sprawie : przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli  Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w 2021 roku.

Uchwała Nr 154/2020 r z dnia 22.12.2020 r, w sprawie : przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu na okres - 01.01.2021 r  do dnia 31.08.2021 r

Uchwała Nr 147/2020 r z dnia 04.08.2020r, w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 148/2020 r z dnia 14.08.2020 r, w sprawie: przyznania dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała 149/2020 r z dnia 01.09.2020 r , w sprawie: dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała 150/2020 r z dnia 01.09.2020 r , w sprawie: przyjęcia koncepcji pracy przedszkola na rok 2020/2021 oraz zatwierdzenia rocznego planu pracy przedszkola / godziny dydaktyczne nauczycieli / na rok 2020/2021 w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała 151/2020 r z dnia 01.09.2020 r , w sprawie: dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2020/2021 w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała 152/2020 r z dnia 01.09.2020 r , w sprawie: przydziału prac stałych i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego  w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała 153/2020 r z dnia 01.09.2020 r , w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 120/2016r    z dnia 28.12.2016r , w sprawie : opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek”w Opolu.

Uchwała  Nr 121/2017r    z dnia 24.02.2017r,  w sprawie: przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2017

Uchwała Nr 122/2017  z dnia 13.04.2017r , w sprawie : wprowadzenia zmian w statucie Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu.

Uchwała Nr 123/2017r ,z dnia  06.06.2017r , w sprawie : zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora przedszkola

Uchwała Nr 124/2017r  z dnia 01.09.2017r, w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Przedszkola Publicznego nr 37”Elemelek” w Oplu

Uchwał Nr 125/2017r z dnia 01.09.2017r, w sprawie :dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2017/2018

Uchwała Nr 126/2017r  z 01.09.2017r, w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 127/2017r z dnia 01.09.2017r ,w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli  Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 128/2017r z dnia 01.09.2017r ,w sprawie : opinii przydziału prac stałych i zajęć  dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego

Uchwała Nr 129/2017r z dnia 08.12.2017r ,w sprawie : opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 129A/2018 r z dnia 23.02.2028 r, w sprawie: przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli  w roku szkolnym 2018.

Uchwała Nr 130/2018 r z dnia 31.08.2018 r, w sprawie : opinii dotyczących dodatków  motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwał Nr 131/2018 r z dnia 31.08.2018 r, w sprawie : wprowadzenia zmian w statucie Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 132/2018 r  z dnia 07.09.2018 r ,w sprawie: zapiniowania projektu planu finansowego Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek „ wOpolu

Uchwała Nr 133/2018 r z dnia 07.09.2018 r, w sprawie: dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2018/2019

Uchwała Nr 134/2018 r z dnia 07.09.2018 r, w sprawie: dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 135/2018 r z dnia 07.09.2018 r, w sprawie: opinii przydziału stałych prac i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego

Uchwała Nr 136/2018 r z dnia 31.12.2018 r, w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 137/2019 r z dnia 18.02.2019 r, w sprawie: przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2019

Uchwała Nr 138A/2019 r z dnia 25.06.2019 r, w sprawie: przyznania zwiększonych dodatków motywacyjnych dla nauczycieli

Uchwała Nr 138B/2019 r z dnia 15.07.2019 r, w sprawie: dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2019/2020

Uchwał Nr 139/2019 r z dnia 26.08.2019, w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała nr 140/2019 r z dnia 10.09.2019 r, w sprawie: opinii przydziału prac stałych i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego

Uchwała Nr 141/2019 r z dnia 10.09.2019 r, w sprawie: przyjęcia koncepcji pracy przedszkola na lata 2019-2024 oraz zatwierdzenie rocznego planu pracy przedszkola / godziny dydaktyczne nauczycieli na rok 2019/2020/

Uchwal Nr 142/2019 r z dnia 10.09.2019 r ,w sprawie: dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Przedszkola Publicznego nr 37”Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 143/20119 r z dnia 10.09.2019 r, w sprawie: zatwierdzenia innowacji pedagogicznej wdrażanej w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr 144/2019 r  z dnia 10.09.2019 r, w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego Przedszkola  Publicznego nr 37”Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 145/2019 r z dnia 13.12.2019 r, w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek”w Opolu

Uchwała Nr 146/2020 r z dnia03.02.2020 r , w sprawie :Przyznania dofinansowania  na doskonalenie zawodowe nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu  w roku szkolnym 2020

Uchwała Nr 120/2016r   z dnia 28.12.2016r , w sprawie : opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek”w Opolu.

Uchwała Nr 121/2017r   z dnia 24.02.2017r, w sprawie: przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2017

Uchwała Nr 122/2017 z dnia 13.04.2017r , w sprawie : wprowadzenia zmian w statucie Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu.

Uchwała Nr 123/2017r ,z dnia 06.06.2017r , w sprawie : zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora przedszkola

Uchwała Nr 124/2017r z dnia 01.09.2017r, w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Przedszkola Publicznego nr 37”Elemelek” w Oplu

Uchwał Nr 125/2017r z dnia 01.09.2017r, w sprawie :dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2017/2018

Uchwała Nr 126/2017r z 01.09.2017r, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 127/2017r z dnia 01.09.2017r ,w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 128/2017r z dnia 01.09.2017r ,w sprawie : opinii przydziału prac stałych i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego

Uchwała Nr 129/2017r z dnia 08.12.2017r ,w sprawie : opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

- Uchwała Nr 110/2016 z dnia 26.01.2016r., w sprawie: powołania zespołu ds. promocji zdrowia

- Uchwała Nr 111/2016 z dnia 29.04.2016r., w sprawie: zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora przedszkola

- Uchwała Nr 112/2016 z dnia 01.09.2016r., w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli

- Uchwała Nr 113/2016 z dnia 01.09.2016r., w sprawie: przydziału stałych płac i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego

- Uchwała Nr 114/2016 z dnia 01.09.2016r., w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego

- Uchwała Nr 115/2016 z dnia 01.09.2016r., w sprawie: dotyczącej zatwierdzenia planu pracy przedszkola na rok 2016/17

- Uchwała Nr 116/2016 z dnia 01.09.2016r., w sprawie: dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2016/17

- Uchwała Nr 117/2016 z dnia 01.10.2016r., w sprawie: opinii dotyczących przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli

- Uchwała Nr 118/2016 z dnia 06.10.2016r., w sprawie: zatwierdzenia innowacji pedagogicznej wdrożonej w roku szkolnym 2016/2017

- Uchwała Nr 119/2016 z dnia 07.10.2016r., w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie PP-37

- Uchwała Nr 96/2014 z dnia 01.06.2014r., w sprawie: dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2014/2015,
- Uchwała Nr 97/2014 z dnia 01.06.2014r., w sprawie: zatwierdzenia planu pracy przedszkola,
- Uchwała Nr 98/2014 z dnia 29.08.2014r., w sprawie: przydziału stałych prac
i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
- Uchwała Nr 99/2014 z dnia 29.08.2014r., w sprawie: opinii dotyczącej dodatków motywacyjnych nauczycieli,
- Uchwała Nr 100/2014 z dnia 01.09.2014r., w sprawie: zaopiniowania projektu finansowania przedszkola,
- Uchwała Nr 101/2014 z dnia 29.12.2014r., w sprawie: opinii dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkola na okres 01.01.2015r. do 31.08.2015r.
- Uchwała Nr 102/2015 z dnia 24.02.2015r, w sprawie: przyznania dofinansowania na doskonalenie nauczycieli w roku szkolnym 2015,
- Uchwała Nr 103/2015 z dnia 01.09.2015r., w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkola na okres od 01.09.2015r . do dnia 31.12.2015r.,
- Uchwała Nr 104/2015 z dnia 01.09.2015r., w sprawie: dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2015/2016,
- Uchwała Nr 105/2015 z dnia 01.09.2015r., w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowania przedszkola na rok 2015/2016,
- Uchwała Nr 106/2015 z dnia 01.09.2015r., w sprawie: przydziału prac stałych
i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzeń zasadniczych,
- Uchwała Nr 107/2015 z dnia 01.09.2015r., w sprawie: dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Przedszkola Publicznego Nr 37 w Opolu,
- Uchwała Nr 108/2015 z dnia 29.12.2105r., w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 37
w Opolu,
- Uchwała Nr 109/2015 z dnia 12.01.2016r., w sprawie: przystąpienia Przedszkola Publicznego Nr 37 w Opolu do programu promocji zdrowia.