Foto

Uchwała Nr 120/2016r   z dnia 28.12.2016r , w sprawie : opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek”w Opolu.

Uchwała Nr 121/2017r   z dnia 24.02.2017r, w sprawie: przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2017

Uchwała Nr 122/2017 z dnia 13.04.2017r , w sprawie : wprowadzenia zmian w statucie Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu.

Uchwała Nr 123/2017r ,z dnia 06.06.2017r , w sprawie : zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora przedszkola

Uchwała Nr 124/2017r z dnia 01.09.2017r, w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Przedszkola Publicznego nr 37”Elemelek” w Oplu

Uchwał Nr 125/2017r z dnia 01.09.2017r, w sprawie :dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2017/2018

Uchwała Nr 126/2017r z 01.09.2017r, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 127/2017r z dnia 01.09.2017r ,w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Uchwała Nr 128/2017r z dnia 01.09.2017r ,w sprawie : opinii przydziału prac stałych i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego

Uchwała Nr 129/2017r z dnia 08.12.2017r ,w sprawie : opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

- Uchwała Nr 110/2016 z dnia 26.01.2016r., w sprawie: powołania zespołu ds. promocji zdrowia

- Uchwała Nr 111/2016 z dnia 29.04.2016r., w sprawie: zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora przedszkola

- Uchwała Nr 112/2016 z dnia 01.09.2016r., w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli

- Uchwała Nr 113/2016 z dnia 01.09.2016r., w sprawie: przydziału stałych płac i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego

- Uchwała Nr 114/2016 z dnia 01.09.2016r., w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego

- Uchwała Nr 115/2016 z dnia 01.09.2016r., w sprawie: dotyczącej zatwierdzenia planu pracy przedszkola na rok 2016/17

- Uchwała Nr 116/2016 z dnia 01.09.2016r., w sprawie: dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2016/17

- Uchwała Nr 117/2016 z dnia 01.10.2016r., w sprawie: opinii dotyczących przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli

- Uchwała Nr 118/2016 z dnia 06.10.2016r., w sprawie: zatwierdzenia innowacji pedagogicznej wdrożonej w roku szkolnym 2016/2017

- Uchwała Nr 119/2016 z dnia 07.10.2016r., w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie PP-37

- Uchwała Nr 96/2014 z dnia 01.06.2014r., w sprawie: dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2014/2015,
- Uchwała Nr 97/2014 z dnia 01.06.2014r., w sprawie: zatwierdzenia planu pracy przedszkola,
- Uchwała Nr 98/2014 z dnia 29.08.2014r., w sprawie: przydziału stałych prac
i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
- Uchwała Nr 99/2014 z dnia 29.08.2014r., w sprawie: opinii dotyczącej dodatków motywacyjnych nauczycieli,
- Uchwała Nr 100/2014 z dnia 01.09.2014r., w sprawie: zaopiniowania projektu finansowania przedszkola,
- Uchwała Nr 101/2014 z dnia 29.12.2014r., w sprawie: opinii dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkola na okres 01.01.2015r. do 31.08.2015r.
- Uchwała Nr 102/2015 z dnia 24.02.2015r, w sprawie: przyznania dofinansowania na doskonalenie nauczycieli w roku szkolnym 2015,
- Uchwała Nr 103/2015 z dnia 01.09.2015r., w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkola na okres od 01.09.2015r . do dnia 31.12.2015r.,
- Uchwała Nr 104/2015 z dnia 01.09.2015r., w sprawie: dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2015/2016,
- Uchwała Nr 105/2015 z dnia 01.09.2015r., w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowania przedszkola na rok 2015/2016,
- Uchwała Nr 106/2015 z dnia 01.09.2015r., w sprawie: przydziału prac stałych
i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzeń zasadniczych,
- Uchwała Nr 107/2015 z dnia 01.09.2015r., w sprawie: dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Przedszkola Publicznego Nr 37 w Opolu,
- Uchwała Nr 108/2015 z dnia 29.12.2105r., w sprawie: opinii dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 37
w Opolu,
- Uchwała Nr 109/2015 z dnia 12.01.2016r., w sprawie: przystąpienia Przedszkola Publicznego Nr 37 w Opolu do programu promocji zdrowia.