DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW

  W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 37 "Elemelek" w Opolu

 

* Ogłoszenie nr 604188-N-2020 z dnia 2020-11-09r.604188-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.
* SIWZ
* Zał. nr 1 do SIWZ
* Zał. nr 2 do SIWZ
* Zał. Nr 3 do SIWZ
* Zał. Nr 4 do SIWZ
* Zał. Nr 5 do SIWZ