Foto

Zarządzenie Nr 157/2016r z dnia 16.12.2016r,w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

Zarządzenie Nr 158/2016r z dnia 14.12.2016r ,w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

Zarządzenie Nr 159/2016r z dnia 30.12.2016r, w sprawie : inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaczków pocztowych i biletów autobusowych

Zarządzenie Nr 159A/2017r z dnia 01.01.2017r,w sprawie: wprowadzenia procedury działań w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce

Zarządzenie Nr 160/2017r z dnia 02.01.2017r, w sprawie: ustalenia czasu pracy pracowników niepedagogicznych w 2017r oraz ustalenie dni wolnych od pracy pracowników niepedagogicznych

Zarządzenie Nr 161/2017r z dnia 25.01.2017r ,w sprawie: wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zarządzenie Nr 162/2017r z dnia 25.01.2017r ,w sprawie zatwierdzenia planu urlopów wypoczynkowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 37 w Opolu

Zarządzenie Nr 163/2017r z dnia 31.01.2017r ,w sprawie: wprowadzenia aneksu do harmonogramu czasu pracy dla pracowników nowo zatrudnionych

Zarządzenie Nr 164/2017r z dnia 14.02.2017r ,w sprawie: wprowadzenia aneksu do harmonogramu czasu pracy dla pracownika nowo zatrudnionego

Zarządzenie Nr 165/2017r z dnia 01.03.2017r , w sprawie : zakresu przedsięwzięć wykonywanych w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

Zarządzenie Nr 166/2017r z dnia 29.05.2017r ,w sprawie: Powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku 2017/2018

Zarządzenie Nr 167/2017r z dnia 29.05.2017r , w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Przedszkola Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie Nr 168/2017r z dnia 30.06.2017r ,w sprawie : inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaczków pocztowych i biletów autobusowych

Zarządzenie Nr 169/2017r z dnia 01.09.2017r , w sprawie: wprowadzenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

Zarządzenie Nr 170/2017r z dnia 28.08.2017r , w sprawie: wprowadzenia harmonogramu czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi oraz pomocnicze na rok 2017/2018

Zarządzenie Nr 171A/2017r z dnia 20.09.2017r , w sprawie: zwolnienia z opłat z przedszkola

Zarządzenie Nr 171/2017r z dnia 27.10.2017r , w sprawie : ustalenia czasu pracy pracowników niepedagogicznych w 2017r, oraz ustalenie dni wolnych od pracy pracowników niepedagogicznych w 2017r

Zarządzenie Nr 172/2017r z dnia 02.01.2018r , w sprawie : ustalenia czasu pracy pracowników niepedagogicznych w 2018r,oraz ustalenie dni wolnych od pracy pracowników niepedagogicznych w 2018r

- Zarządzenie Nr 148/2016 z dnia 21.03.2016r. – w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej

- Zarządzenie Nr 149/2016 z dnia 10.05.2016r. – w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

- Zarządzenie Nr 150/2016 z dnia 30.06.2016r. , w sprawie: inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaczków pocztowych i biletów autobusowych

- Zarządzenie Nr 151/2016 z dnia 03.08.2016r. , w sprawie: wprowadzenia aneksu do Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych PP-37

- Zarządzenie Nr 152/2016 z dnia 19.08.2016r. , w sprawie: wprowadzenia harmonogramu czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi oraz pomocnicze na rok 2016/17

- Zarządzenie Nr 153/2016 z dnia 12.10.2016r. , w sprawie: przyznania nagród pieniężnych dla nauczycieli

- Zarządzenie Nr 154/2016 z dnia 28.10.2016r. , w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

- Zarządzenie Nr 155/2016 z dnia 09.10.2016r. , w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

- Zarządzenie Nr 156/2016 z dnia 16.11.2016r. , w sprawie: inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaczków pocztowych i biletów autobusowych