Foto

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostały przygotowane na podstawie art. 154 ust.1 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  ( Dz.U.z 2020 r. poz.910, 1378 )

Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu  elektronicznego. Druki do naboru należy pobrać oraz zapoznać się z regulaminem naboru na stronie systemu elektronicznego ( Opolski Serwis Oświatowy ) http://pcss.pl/opole lub w formie papierowej w przedszkolu w ściśle określonym terminie.